ÇOCUKLARDA YARATICILIK Okul öncesi dönemde çocukların sözel becerileri gün geçtikçe gelişme gösterir, her geçen gün sosyal becerileri ve iletişim kurma istekleri artar. Bununla birlikte paylaşılan etkinliklerde özgün ve yaratıcı problem çözümlerine sahip olduklarını, zihinlerinde pek çok şeyi canlandırabildiklerini şaşkınlıkla karışık bir keyifle izleriz. Oyunlarda bazen yarattıkları karakterlerle, bazen ortaya koydukları ü...
RENK BİLİNÇALTININ ANA DİLİDİR   “Renk bilinçaltının ana dilidir.” der ünlü düşünür Carl Jung. Renkler kullanıldığı duruma göre tüm merkezi sinir sistemi üzerinde etkiye sahip olduğu için insan psikolojisinde hem olumlu, hem olumsuz etki gücüne sahiptir. Yapılan araştırmalar, renklerin beyin gelişimi, yaratıcılık, verimlilik ve öğrenme üzerindeki etkilerini gösteriyor. Renklerin heyecanlandırma, sakinleştirme, ilham verme, kaygı v...
ALDATILMAK BİN ÇİZİK GİBİ Pek çok çift, ilişki terapisi almak amacıyla ruh sağlığı uzmanlarına başvurduğunda,  iyileştirmek için getirdikleri şeyin kendi ruhlarındaki patolojik yönler ve kusurlar değil; ilişkinin kendisi olduğunun farkında olmuyor. Onlara anlattığım ilk şey terapide kusurlu, hatalı, günah keçisi olacak birini aramadığımız;  felsefi ve ahlaki konuların psikoterapi sürecinin dışında kaldığı oluyor. Sonra devam ediyorum: “Her ilişki yaşayan canlı bi...
ÇOCUKLARDA TIRNAK YEME DAVRANIŞI Tırnak Yeme Ve Parmak Emme Alışkanlığı Tırnak yeme alışkanlığına çoğunlukla 3-4 yaşlarından önce başlamaz. (Çok ender olarak 5 aylık gibi erken bir dönemde görülebilir). Çocukların %33 de tırnak yeme davranışı görülür. Bu oran erken ergenlik çağına kadar sürer. Ergenlik çağında tırnak yiyen çocukların sayısı %40-45’e yükselir. Yani ergenlik çağına doğru çocukların hemen hemen yarısı tırn...
PARMAK EMME   Normal çocuklarda herhangi bir psiko-patolojik etken olmaksızın 3-4 yaşlarına kadar görülen bir olgudur. Bebeklerin çoğu başparmaklarını ya da diğer parmaklarını emerler. Zararsız bir davranış olan parmak emmeye hemen bebeklerin tümünde rastlanmak mümkündür Doğumu takiben ilk 3-4 ayda normal olarak bir çocuğun yeme ve içmesi için tek yol emmedir. Birinci yılın sonuna kadar emme esas yol olarak kalır. Çocukla...
KARDEŞ KISKANÇLIĞI İnsanlarda kıskançlık duygusu doğuştan var. Ancak özellikle çocuklarda kardeş kıskançlığı duygusu, anne-babanın yanlış davranışlarıyla tetikleniyor. Çocuğun kardeşini kıskanması, tamamen anne-babanın tutumuyla ilgili bir durum. Çocuk eve yeni bir bebek geldiğinde ve tüm aile onunla ilgilendiğinde artık, anne ve babası tarafından sevilmediği endişesine kapılıyor. Özellikle bebeğe anne-babanın sürekli ilgisi, eve gelenlerin sürekli h...
ÇOCUKLUK DÖNEMİ KORKU VE KAYGILARI (ENDİŞELERİ) Korku, tehlike karşısında oluşan, yaşamsal ve canlıyı korumaya yönelik bir tepkidir. Normal gelişimin bir parçası olduğu gibi, kişinin kendini tehlikelerden sakınmasını sağlar. Ayrıca, bebeklikten ergenliğe kadar sıkça rastlanılan bir durumdur. Araştırmalar gösteriyor ki, çocuklar gelişimlerinin bir döneminde, farklı derecelerde, yoğunluk ve sürelerde herhangi bir şeyden korkmaktadırlar.  Çocuğun gelişimi devam ettikçe korktuğu duru...
PSİKOLOJİK DESTEK KENDİNİZE VEREBİLECEĞİNİZ EN GÜZEL HEDİYEDİR (29 EYLÜL 2017 DİVA dergisi röpörtajı) 1. Kendinizi nasıl tanımlarsınız?   Hümanist, idealist, azimli, ileri görüşlü   2- Günümüzde psikoloji hızla değer kazanan bir meslek sahası. Dolayısıyla psikoloji mezunlarının da sayısı artıyor. Psikolog adaylarının ne gibi özellikleri olmalı?   Psikolog olunmaz, psikolog doğulur. Kendi tanımayı, kontrol ve motive etmeyi, kendini başka insanların yerine koymayı sağlayan empati yeteneğini belirleyen ve amaca y&o...
OYUN TERAPİSİ NEDİR?  “Kuşlar uçar, balıklar yüzer ve çocuklar oynar.” Garry Landreth Çocuklar büyük bir oyun aşkı ile doğarlar. Yetişkinler için konuşmak neyse, çocuklar için de oynamak odur. Oyun terapisi çocuklar için zaten çok doğal olan bir süreci terapiye çevirdiği için, çocuklar kolaylıkla terapiye gelip, sorunları üzerinde çalışabilirler.  Oyuncaklar çocuğ...
ÇOCUKLARDA GÜVEN DUYGUSU NASIL GELİŞİR?   Gerek başkaları ile kurduğumuz ilişkilerde karşı tarafa duyduğumuz güven, gerekse kendimizle kurduğumuz ilişkide içimizde oluşturduğumuz içsesimizin pozitif olması, bebeklik döneminde temel ihtiyaçlarımızı karşılayan kişilerin tutumu ve bizimle kurdukları ilişki ile doğrudan ilişkilidir. Özgüven, bir çocuğun kendisine yönelik iyi duygular geliştirmesi sonucu kendisini iyi hissetmesi demektir. Başka bir deyişle kendisi olmaktan memnun o...
ÇOCUKLARDA PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ NASIL GELİŞİR? Sosyal gelişim süreçleri, psiko-sosyal gelişim, sosyal beceriler ve sosyal problem çözme becerilerinden oluşur. Bireyin sosyal gelişim süreçlerini kazanması sosyal gelişimini olumlu yönde etkiler. Sosyal beceri, kişinin başkaları ile iletişimi başlatmaları ve sürdürmeleri için öğrenilmiş davranışlardır. Sosyal beceriler çocuğun çevresindeki beklentileri başarı ile karşılayabileceği, diğer bireylerle pozitif etkileşim, i...
ARKADAŞLIK SOSYAL BECERİLERİN KAZANIMININ ÖNEMİ VE AİLENİN ROLÜ Arkadaş edinme ve bu arkadaşlığı sürdürebilme becerileri çocuğun sadece sosyal gelişimi açısından değil aynı zamanda psikolojik sağlığını koruma adına da önem taşımaktadır. Çocuklar oyun oymak ya da ortak bir etkinliği sürdürmek için iletişimi nasıl başlatacaklarını, sürdüreceklerini ve bir problemi nasıl çözebileceklerini deneyimlerler. Böylece “&...
İLKOKUL DÖNEMİNDE ÇOCUKLARLA İLETİŞİM NASIL OLMALIDIR?   Okula başlamış çocuklarla iletişim süreci ise ayrıca bir çaba gerektirmektedir. Okula başlayan çocuğun iletişimi artık yakın çevresiyle sınırlı değildir. Okulda birlikte olduğu insanlarla geçirdiği vakitlerde olumlu veya olumsuz bir çok olay ve davranışlarla karşılaşmaya başlar. Çocuk, okulda karşılaştığı birçok olay karşısında sevinç, üzüntü veya korku gibi duyguları yaşar. Peki anne ve baba olarak g&uu...
ÇOCUKLARDA SORUMLULUK VE ÖZGÜVEN Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi,                                                         Kendini olup bitenden sorumlu tutmaz.   “Ali 9 yaşında üçüncü sınıf &oum...
BİLİNÇDIŞI EŞ SEÇİMİ 1)Bilinçdışı nedir? Bilinçdışı, bir enerji kaynağıdır. Düşüncelerin 'imal edildiği' bir kesimidir, ama bilinçdışının işleyiş biçimi bilinçli aklın işleyiş biçiminden farklıdır. Bilinçdışı, aynı zamanda duyguların depolandığı bir bölgedir. Bu bir 'ölü depolama' değil çok 'canlı bir depolamadır'; çünkü bilinçdışında depolanan/bastırılan tüm duygular sonsuza dek her...
Kadın Olmanın Dayanılmaz Yüceliği Kalıp değil bir fikir... Elmas sorguçlu fakir; Açıkta sırrı bakir; Kadın... Çölde kaçan bir serap; Yönü kementli mihrap... Madeni som ıstırap; Kadın... Dipsiz hasrete tuzak; En yakınken en uzak.... Tadı zehrinde erzak; Bir işaret, bir misal. Ayrılık remzi misal. Allah’a yol birtimsal Kadın… Necip Fazıl Kısakürek Kadın… Doğanın dengesi, olmazsa olmazı… Elmanın diğer yarısı. Kadın denince aklıma bunlar geliyor. Bir de Hazre...
Tarihte Kadın Algısı: Elmayı Yedirten Havva, Ayvayı Nasıl Yedi? Havva’dan bugüne, kadının derin tarihi seyri içinde kadın sorunu hep var olmuş fakat tarih gibi o da tekerrürden ibaret kalmış ve kadının toplumda algılanışı Havva’nın ısrarıyla başlayan ve Adem’in elma yemesiyle süregelen süreçte yaklaşık olarak aynı kalmıştır: Kadın her zaman erkeğe hata yaptırmıştır ve Adem’e elmayı yedirten bir kadına, ayvayı yedirten bir erkek hep olmuştur. Adem’ in cennetten kovulmasını dahi Havva’ya dayandıran toplum, kadının sürekli suç işlediğine, erkeği günaha teş...
Erkeğin Kolektif Soyut Aklı Değişmeyen tek şeyin değişim kendisi olduğu görüşü, çeşitli yaşam biçimlerine, yönetim şekillerine, kültürlere olumlu özellikler kazandırsa da, bu görüş dünyanın en eşit ve demokratik toplumlarında bile kadın-erkek eşitliği konusunda işlememiş ve toplumların kültürel referansları kadınla erkek arasındaki farklılıkları sadece cinsiyet farklılığına indirgeyerek onlar arasındaki insani farklılıkları yok saymıştır. Feodalizm,...
ÇOCUK VE MEDYA ÇOCUKLARA ATEŞ PÜSKÜRTEN "EJDERHA" Her çocuk dünyaya geldiği günden itibaren,gördükleri ve duydukları ile kendisine bir dünya kurar. İçinde bulunduğumuz çağda,bu dünyanın yapı taşlarını oluşturan görsel ve işitsel verinin hatırı sayılır bir bölümü "medya" kaynaklıdır. Pekçok çocuk yakın çevresi dışındaki dünyayı,o dünyanın varlıklarını, kavramlarını,olanaklar...
A. Schopenhauer'in Düşünceleri A. Schopenhauer'in Düşünceleri: Zevklerin binlercesi, tek bir acıyı telafi etmez: MİLLE PİACER' NON VAGLİONO UN TORMENTO. “Millepiacer’ non vagliono un tormento.” Yani zevklerin binlercesi, tek bir acıyı telafi etmez, diyor A. Schopenhauer. Herhangi bir insan hayatının mutluluğu, onun neşesi ve zevkleriyle değil, onun için müspet şeyler olan keder ve ıstırabın yokluğuyla ölçülür. Bu acının, ıstırabın müspet doğasından değ...
ÖTEKİLEŞTİRİLEN KADIN - DUVARA KARŞI”DA ÖTEKİNİN TEMSİLİ “Öteki Öldürmek İsteyebileceğim Tek Varlıktır.” “...Sevgili kocam, Buraya geleli birkaç hafta oldu. İstanbul renkli, hayat dolu bir şehir. Burada yaşamayan tek şey benim...” “Alman-Alman,Alman-Türk ve Türk kültür çatışması” içinde bir oyun. Bir evlilik oyunu. İnsanlardan gözü korkmuş hayatın kendi içinde cesurca yaşatamadığı gerçekleri bu oyunun içine dahil eden, onları serg...

Blog

ÇOCUKLARDA YARATICILIK Okul öncesi dönemde çocukların s&... Uzman Psikolog Tuğba ATAK
RENK BİLİNÇALTININ ANA DİLİDİR   “Renk bilinçaltının ana dilid... Psk./Aile danışmanı Nazlı Tutan
ALDATILMAK BİN ÇİZİK GİBİ Pek çok çift, ilişki terapisi almak... Psk./Aile danışmanı Nazlı Tutan

Mavişehir Park Yaşam Ofisleri G523 Sokak No: 32/A D:106 Kat:1 Yalı Mahallesi
Karşıyaka İZMİR
(Mavişehir İZBAN İstasyonu Karşısı)

Gsm.0 (532) 132 34 88 info@izmirpsikolojikdanismanlik.com

Bize Ulaşın